Atenció Psicoterapèutica

La nostra activitat assistencial es centra en el tractament dels conflictes i les dificultats que apareixen en les relacions de parella (teràpia de parella) i en les relacions entre els membres de la família (teràpia familiar).

L'enfocament del tractament familiar es porta a terme a través del model "sistèmic-relacional".

Les sessions de teràpia les realitza Luis Santiago i Almazán, Psicòleg i Terapeuta Familiar.

Els nostres serveis professionals es regeixen per les normes establertes pel col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya en el seu Codi Deontològic, aprovat en la Junta General de Col·legiats el 2 de novembre de 1989.

Ficha de contacto

Hores concertades:
 934 153 495

Demanar per:
Sra. Ana Carretero

Horari:
9 a 14 h. / 16 a 18,30 h.

Ubicació del centre:
C/ Les Carolines, 13
08012 Barcelona

Luis Santiago Almazán

Teràpia Familiar

Té com a objectiu ajudar a la família resoldre les situacions de conflicte i malestar en què es troba.

A la primera entrevista se sol · licita la presència dels dos progenitors quan la preocupació està centrada en un fill. A les següents entrevistes se sol · licita la participació de tots aquells membres que es considerin necessaris per a l'evolució positiva del tractament.

Quan el problema es troba en la relació entre diversos membres de la família, se sol · licita la presència de tots aquells membres que vulguin participar.

En finalitzar la primera entrevista el terapeuta dóna una devolució a la família sobre la visió del problema i les possibilitats d'iniciar un tractament.

En cas d'iniciar la teràpia s'acorda el nombre de sessions (habitualment són cinc) amb la possibilitat d'acabar abans de les cinc sessions o de continuar algunes més, segons l'evolució del mateix.

La freqüència entre una i altra sessió és d'unes 3 setmanes.

Teràpia de Parella

Té com a objectiu ajudar als dos membres de la parella a que trobin formes més saludables i satisfactòries de manejar la seva relació.

A la primera entrevista se sol · licita la presència dels dos membres de la parella i té una durada de dues hores.

En finalitzar la primera entrevista el terapeuta dóna una devolució a la parella sobre la visió del problema i les possibilitats d'iniciar un tractament.

En cas d'iniciar la teràpia s'acorda el nombre de sessions (habitualment són cinc) amb la possibilitat d'acabar abans de les cinc sessions o de continuar algunes més, segons l'evolució del mateix.

La freqüència entre una i altra sessió és d'unes 3 setmanes.

Fitxa de contacte

Hores concertades:
 934 153 495

Demanar per:
Sra. Ana Carretero

Horari:
9 a 14 h. / 16 a 18,30 h.

Ubicació del centre:
C/ Les Carolines, 13
08012 Barcelona

Luis Santiago Almazán

Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo con la finalizada de mejorar nuestros servicios.
De forma alternativa, puede hacer clic para denegar su consentimiento o acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán solo a este sitio web.