Curs Avançat II Títol de Terapeuta Familiar Sistèmic

— Plataforma Zoom —

Nivell 3 - Títol de Terapeuta familiar

Máster de 375 hores

Año académico: 2024-2025

Títol de Terapeuta Familiar Sistèmic

— Plataforma Zoom —

Máster de 375 hores  -  Año académico: 2024-2025
Matrícula ObertaData límit: 5 de Setembre 2024

KINE Centre de Teràpia Familiar i de Parella
CURS SEMIPRESENCIAL – TERAPEUTA FAMILIAR SISTÈMIC - Curs Avançat II

NORMES I CONSIDERACIONS

 • La durada total del curs és de 10 mesos.
 • TALLERS: Es realitzaran 10 Tallers de quinze hores cadascun.
 • MÒBILS: Els telèfons mòbils hauran d'estar totalment apagats durant les hores dels tallers.
 • CANVI DE GRUP: Si per alguna circumstància l'alumne no pot assistir a una classe, NO PODRÀ ASSISTIR a la classe d'un altre grup.
 • DESCANS: Cada Taller té dos descansos de 20 MINUTS cadascun. Es prega respectar al màxim aquest temps.
 • L'alumne pot sol·licitar una INTERRUPCIÓ TEMPORAL del curs d'un màxim d'1 any. Transcorregut el període d'interrupció, l'alumne s'incorporarà en el punt on el va deixar. Si la interrupció del curs és entre un i dos anys, l'alumne abonarà 50 euros per despeses de reobertura de la Plataforma Virtual. Si el temps és superior a dos anys, l'alumne haurà de tornar a matricular-se des del principi, en cas que desitgi realitzar el curs.
 • L'alumne es compromet a realitzar totes les Activitats del curs en les dates previstes segons el CALENDARI DELS MÒDULS. Cada 15 dies cal fer una Activitat i participar en una Supervisió.
 • Si no paguen les quotes en les dates previstes o no es realitzen les Autoavaluacions, les Activitats i els Exercicis en les dates que s'indiquen, es podrà bloquejar l'accés a la Plataforma Virtual i el tornar a reobrir, comporta una despesa de 20 euros.
 • No hi haurà EXÀMENS. L'avaluació de l'alumne és continuada.
 • Si no paguen les quotes en les dates previstes o no es realitzen les Activitats en les dates que s'indiquen, es podrà bloquejar l'accés a la Plataforma Virtual i el tornar a reobrir, comporta una despesa de 20 euros.
 • Cada alumne haurà de presentar almenys dos casos per supervisar.
 • Per obtenir el títol cal haver realitzat totes les Activitats en les seves dates i haver participat en totes les Supervisions i Tallers. Si es falta a més d'un Taller s'haurà de recuperar en el curs següent.
 • Només amb una justificació per escrit, es podrà faltar a un Taller (10 hores), a una Activitat i a una Supervisió.
 • En cap cas s'estendrà un certificat parcial per hores. L'únic Diploma que s'atorga per haver finalitzat amb aprofitament la formació és el títol de TERAPEUTA FAMILIAR SISTÈMIC.
Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo con la finalizada de mejorar nuestros servicios.
De forma alternativa, puede hacer clic para denegar su consentimiento o acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán solo a este sitio web.