Intervenció amb la Família de l'Adolescent amb Problemes

— Modalitat Online —

Intervenció amb la família de l'adolescent amb problemes

de 40 hores

Edición permanente

Intervenció amb la Família de l'Adolescent amb Problemes

— Modalitat Online —

de 40 hores  -  Edición permanente
Inici del curs quan
l'alumne es matricula

Continguts del Programa

Programa

MÒDUL 1

Algunes idees-clau sobre l'adolescència... 2

Supòsits bàsics... 5
 - Buscant la millor hipòtesi de treball... 7

Patró d'interacció rígid entre pares i fills... 8

Tipologia parental... 9

Tipologia parentofilial... 11

Models familiars (I)... 13
 - Model hiperprotector... 13
 - Model autoritari... 14
 - Model democràtic-permissiu... 15

Primera entrevista... 16

Visitant - Demandant - Comprador... 18

 

MÒDUL 2

El cicle simptomàtic (I)... 20
 - Identificació del cicle simptomàtic... 22
 - Establiment dels objectius... 24
 - Ruptura del cicle simptomàtic... 25

Models familiars (II)... 26
 - Model sacrificant... 26
 - Model delegant... 27
 - Model intermitent... 28

Conductes violentes dels adolescents (I)... 29
 - Conducta problemàtica lleu... 30
 - Conducta problemàtica moderada... 30

La Recapitulació... 33

La Devolució... 35

Ruptura del cicle simptomàtic... 36

 

MÒDUL 3

Conductes violentes dels adolescents (II)... 40
 - Conducta problemàtica greu... 40

Triangles a la família de l'adolescent problemàtic... 45

Estratègies per a connectar amb adolescents difícils... 53
 - L'humor i la sorpresa... 53
 - La utilització... 53
 - Posar-se del costat de l'adolescent... 54
 - L'adolescent com a assessor expert... 54
 - L'ús de el jo del terapeuta... 54
 - L'enfocament de "Colombo"... 54

Tècniques d'intervenció (I)... 56
 - Realitzant preguntes adequades... 56
 - L'aliança alternant... 56
 - Parcialitat multidirigida... 57
 - Utilitzant redefinicions... 57
 - Utilitzant metàfores... 58

 

MÒDUL 4

Depressió i suïcidi en l'adolescent... 61
 - Fase 1: Garantir la seguretat ... 62
 - Fase 2: Obrir la possibilitat de diàleg ... 62
 - Fase 3: Donar suport ... 63

Tècniques d'intervenció (II)... 66
 - Tècnica de les Frases Croades... 66
 - Tècnica de l'Escriptura sense censura... 67
 - Tècnica del Món Intern i Món del Fill... 67

Les tasques terapèutiques... 70
 - Registre de puntuacions diàries ... 70
 - Carta al fill ... 71
 - Relacions bilaterals ... 72
 - La copa dels paperets ... 72
 - Diferenciant conductes ... 73
 - Introduint l'emocional i afectiu ... 74

Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo con la finalizada de mejorar nuestros servicios.
De forma alternativa, puede hacer clic para denegar su consentimiento o acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán solo a este sitio web.