Curs Avançat I Expert en Intervencions Sistèmiques

— Modalitat Semipresencial —

Nivell 2 - Expert en Intervencions Sistèmiques

Postgrado de 250 hores

Año académico: 2024-2025

Expert en Intervencions Sistèmiques

— Modalitat Semipresencial —

Postgrado de 250 hores  -  Año académico: 2024-2025
Matrícula Oberta Data límit: 5 de Setembre 2024

Continguts del Programa

MÒDULS

MÒDULS

MÒDUL 1: Dinàmica relacional de la parella (1) 

 • Elements clau de la relació de parella
 • L'elecció de parella
 • La dependència mútua
 • El paper de la família d'origen

MÒDUL 2: Dinàmica relacional de la parella (2)

 • Anàlisi del conflicte en la parella
 • La patologia de la gelosia
 • Tipologies de parelles
 • Etapes en la relació de parella
 • La crisi per infidelitat
 • La parella consulta a un professional
 • La primera entrevista

MÒDUL 3: Teràpia centrada en les solucions

 • Principis bàsics de la TBCS
 • Història i evolució dels axiomes TBCS
 • Eines terapèutiques del model centrat en les solucions

MÒDUL 4: Teràpia breu estratègica

 • Mental Research Institute (MRI)
 • Teràpia breu estratègica

MÒDUL 5: Violència filio-parental i violència en la tercera edat

 • Introducció al tema de la violència
 • Factors que afavoreixen l'increment de la VFP
 • Característiques i dinàmica familiar
 • Conductes violentes en adolescents (lleu, moderada i greu)
 • Tractament i intervenció de les conductes violentes
 • Violència a la gent gran

MÒDUL 6: Violència de gènere

 • El cicle de la formació de la violència
 • Tècniques d'intervenció
 • El laberint patriarcal i el fil d'Ariadna
 • Micromasclismes i metàfores emocionals que faciliten la recuperació

MÒDUL 7: Noves configuracions de famílies

 • Famílies reconstituïdes
 • Famílies monoparentals
 • Famílies homoparentals
 • Famílies d'acollida

MÒDUL 8: L'entrevista motivacional

 • El model transteòric de Prochaska i Diclemente
 • Principis generals de l'entrevista motivacional
 • Elements per a la seva aplicació
 • Estratègies terapèutiques
 • El pacient coaccionat

MÒDUL 9: Anàlisi sistèmic de les institucions

 • Sistemes organitzacionals
 • Principis sistèmics organitzatius
 • Anàlisi de sistemes organitzacionals
 • Consultoria i canvi organitzacional

MÒDUL 10: Intervenció en xarxes

 • Definició de xarxa social
 • Mapes de xarxa
 • Característiques estructurals de la xarxa
 • Funcions de la xarxa
 • Atributs del vincle
 • Assemblea de xarxa
 • Teràpia multifamiliar
 • La teràpia multifamiliar en la rehabilitació psicosocial de malalts físics crònics

MÒDUL 11: Intervenció en el context educatiu 

 • Anàlisi sistèmic del context educatiu
 • Reptes i complexitats en les relacions entre les famílies i l'escola

MÒDUL 12: Intervenció en el context de serveis socials

 • Breu història de l'atenció social i dels serveis socials en el context europeu
 • El cas de l'atenció social i dels serveis socials a Espanya
 • Els models teòrics en els serveis socials
 • Estratègies i intervencions desenvolupades en els serveis socials des del model sistèmic
 • La influència de l'enfocament sistèmic en el context dels serviciones de protecció de menors
 • Una darrera reflexió

MÒDUL 13: Teràpia de grups

 • Tipologia de grups
 • Dinàmiques de grup
 • Una experiència concreta

MÒDUL 14: Interculturalitat i Emigració

 • Competències interculturals que faciliten la intervenció en contextos interculturals i en processos migratoris
 • El treball terapèutic amb persones que han viscut un procés migratori. Tècniques i estratègies
 • Les pèrdues de les famílies amb immigrants i l'ambigüitat amb la que es viuen
 • Una darrera reflexió

MÓDULO 15: Estrategias de mediación familiar

 • El conflicte, oportunitat per comprendre i créixer
 • Què és negociar? models operatius
 • La mediació, alternativa a la confrontació
 • La mediació, més enllà de la resolució de conflictes
 • Comprendre a la família abans d'actuar
 • La negociació, guanya a guanya, pas a pas
 • Principis pràctics i fases de la mediació
 • Instruments per a intervenir

MÒDUL 16: Trastorns psicopatològics (I)

 • Trastorns de personalitat
 • Trastorns d'ansietat
 • Trastorns del control d'impulsos
 • Trastorns de la conducta alimentària
 • Trastorns de l'estat d'ànim
 • Trastorns esquizofrènics

 

TALLERS

TALLER 1. LA RELACIÓ DE PARELLA: De l'elecció A EL CONFLICTE

 • En aquest taller, a través de diferents exercicis i tasques, ens acostarem i treballarem la dinàmica relacional de la parella.

TALLER 2. TERÀPIA CENTRADA EN LES SOLUCIONS

 • Es treballarà la construcció d'objectius, la pregunta miracle o el llenguatge d'orientació a el futur, les excepcions i l'ús de l'escala. D'aquesta manera podrien tenir una bona idea de les eines més representatives d'aquest model.

TALLER 3. TERÀPIA CENTRADA EN EL PROBLEMA (MRI)

 • Es treballarà el com fer entrevistes centrada en la seqüència problemàtica, en com explorar-la, quin tipus de preguntes fer, etc. i d'altra banda el mateix amb els cinc denominadors comuns de l'MRI, i finalment treballar el tipus de tasca més adequada segons el denominador comú (gir de 180 graus).

TALLER 4. LA NARRATIVA

 • Es treballarà sobretot l'externalització, així com en l'ús de cartes, diplomes i altres estratègies narratives (arbre de la vida, els equips clandestins, etc.)

TALLER 5. INTERVENCIÓ AMB PARES D'ADOLESCENTS AMB PROBLEMES

 • Es treballarà la primera entrevista amb els pares de l'adolescent. Farem role-playing per saber com trencar el cicle simptomàtic, com provocar commoció emocional i diferents tècniques específiques.

TALLER 6. EL MISSATGE FINAL A LA INTERVENCIÓ

 • Aquest taller està destinat a treballar el missatge final que donem després de la pausa, centrant-nos sobretot en l'elogi, els diferents tipus d'explicacions que podem donar i finalment les tasques o prescripcions, segons els diferents models (solucions, problema, narrativa).

TALLER 7. HABILITATS BÀSIQUES DEL TERAPEUTA

 • En aquest taller es treballar totes les habilitats bàsiques, sobretot les relacionades amb aliança terapèutica, escolta (respostes en mirall, resums, comentaris, ...), estils relacionals, possibles dificultats en el procés terapèutic, ...

TALLER 8. TÈCNIQUES ACTIVES EN TERÀPIA FAMILIAR

 • Es treballarà l'Escultura familiar, el Soliloqui, el Canvi de rols, la tècnica de el Jo Auxiliar i el Viatge dirigit.

TALLER 9. AUTOCURA DEL PROFESSIONAL

 • En aquest taller reflexionarem sobre les conseqüències tant positives com negatives que es deriven de la relació d'ajuda. Incorporarem eines que proporcionin un major benestar i equilibri personal per poder gestionar l'impacte que comporta la relació d'ajuda. I aprendrem habilitats d'autogestió emocional.

TALLER 10. INTERVENCIONS FONAMENTALS

 • En aquest taller es treballaran, a nivell pràctic, diferents tècniques d'intervenció de les considerades fonamentals. Practicarem sobre com donar resposta als e-mails que rebem dels pacients. Es treballaran els "Sistemes representacionals" (Visual, Auditiu i cinestèsic).
Su privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros socios almacenamos o accedemos a información en un dispositivo, tales como cookies, y procesamos datos personales, tales como identificadores únicos e información estándar enviada por un dispositivo con la finalizada de mejorar nuestros servicios.
De forma alternativa, puede hacer clic para denegar su consentimiento o acceder a información más detallada y cambiar sus preferencias antes de otorgar su consentimiento. Tenga en cuenta que algún procesamiento de sus datos personales puede no requerir de su consentimiento, pero usted tiene el derecho de rechazar tal procesamiento. Sus preferencias se aplicarán solo a este sitio web.